Thử nghiệm để xe ngoài trời trong 30p nhiệt độ trong xe lên đến 68 độ

Nhiệt độ xe ô tô để ngoài trời 30p

Làm thí nghiệm thử để xe ngoài trời trong vòng 30p ( từ 15h đến 15h30). Nhiệt độ đo được trong xe gần 68 độ…???? Với mức nhiệt độ này thì các chi tiết nhựa, cao su không mấy mà lão hoá hỏng hết. Mọi người nếu không có chỗ để xe trong nhà cố gắng để xe dưới bóng cây nhé. Nếu không để được dưới bóng cây thì hãy sử dụng bạt phủ xe ô tô chống nóng ngay nhé!

>>>>Có thể các bác cần Bạt phủ xe ô tô tráng nhôm chống nóng loại 100g/1m2 bảo vệ vợ 2 của các bác khỏi mùa hè khắc nghiệt này!!

Nhiệt độ trong xe ô tô để ngoài trời nắng trong 30p lên tới 68 độ
Nhiệt độ xe ô tô để ngoài trời 30p
Nhiệt độ xe ô tô để ngoài trời 30p